Dane kontaktoweDane kontaktowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa
im. Bolesława Prusa

ul. Damrota 43 A 50-306 Wrocław

NIP: 8961 000 494
Regon: 930 487 019
KRS: 0000 178 178

rachunek bankowy: Bank PKO BP III Oddział Wrocław nr 76 1020 5242 0000 2302 0018 1503

Sekretariat:

 • 71 790 00 71 71 790 00 72
 • pon, wt, śr, pt 7:00-14:15, czw 9:15 - 16:30
 • e-mail: sekretariat@smprusa.pl

Księgowość:

 • pon,wt, śr, pt 7:00-15:00,czw 9:00 - 17:00
 • e-mail: sekretariat@smprusa.pl

Dział mieszkaniowy:

 • pon, wt, śr, pt 7:00-15:00,
  czw 9:00 - 17:00
 • e-mail: sekretariat@smprusa.pl

Dział techniczny:

 • e-mail: awarie@smprusa.pl
  tel. 71 322 99 28

Godziny przyjęcia interesantów:

 • pon, śr, pt 8:00-10:00, czw 14:00 - 17:00

Zgłaszanie awarii poza godzinami pracy SM oraz w dni wolne:

 • POGOTOWIE RATUNKOWE: 999
 • STRAŻ POŻARNA: 998
 • POLICJA : 997 (nr alarmowy 112)
 • STRAŻ MIEJSKA: 986, 71/371-67-22
 • Pogotowie MPWiK: 994
 • Pogotowie Ciepłownicze FORTUM: 993
 • Pogotowie Gazowe: 992
 • Pogotowie Energetyczne: 991
 • Pogotowie Dźwigowe (24h): 71/336-32-20
 • Uwalnianie osób z wind (24h): 601 787 744
 • Awarie Wodno-Kanalizacyjne: 71/ 307-13-68, 793 563 659
 • Awarie Elektryczne: 605 132 472
 • Domofony: 71/396-78-20
 • Pogotowie gazowe MABES (Instalacja wewn.): 71/330-08-35, 600 383 842, 600 383 841
 • Zgłaszanie interwencji osób głuchych SMS: 608 302 302
 • KOGENERACJA Zec-Service: 667 978 813, 601 946 701, 601 050 520, 667 978 805
 • Kotłownia INVEST INPRO: 505 195 016

Wyślij nam wiadomość: